Sabah Entrepreneur Information System ( SENTIS )

Sabah Entrepreneur Information System adalah satu platform maya kepada para stakeholders (agensi Kerajaan Negeri Sabah, usahawan, dan badan organisasi yang berkaitan dengan usahawan) didalam ekosistem usahawan di negeri Sabah untuk berinteraksi dan bersama-sama merancang, membangun dan memantau dan seterusnya menjadikan keusahawanan sebagai salah satu stratergi pemangkin untuk menjadikan Sabah sebuah negeri yang maju prograsif menjelang 2020. Penglibatan kesemua stakeholders adalah sejajar dengan polisi keterbukaan kerajaan demi memastikan segala progam yang dirancang adalah memenuhi kehendak golongan sasaran dan seterusnya menyelesaikan isu-isu yng berkaitan.

SENTIS juga menyediakan pangkalan data usahawan yang lengkap di negeri Sabah, berciri state of art dan boleh dicapai dengan pantas demi membantu pihak berwajib untuk membuat perancangan, perlaksanaan dan pemantauan program dan bajet kena pada sasaran setiap masa untuk merancakkan lagi bantuan kepada golongan usahawan Sabah.

SENTIS adalah berpusat di Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) sesuai dengan peranan UPEN sebagai agensi pusat negeri Sabah dalam merancang dan memantau pembangunan negeri Sabah.

MISI

“SENTIS adalah sebuah sistem yang dikawalselia oleh Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN), sebagai sebuah agensi ousat pembangunan ekonomi negeri Sabah dengan tujuan utama untuk membuat perancangan program-program pembangunan keusahawanan yang sedia ada dan memperkenalkan keusahawanan yang sedia ada dan memperkenalkan program-program baharu untuk mencapai aspirasi pembangunan keusahawanan negara. Ini dapat dicapai melalui kerjasama dan rangkaian dengan agensi-agensi lain dalam ekosistem dan piawaian antarabangsa.”

VISI

“SENTIS dibangunkan sebagai satu sistem informasi keusahawanan yang memimpin, menyelaras, dan memudahkan usaha kajian terhadap keusahawanan dan pembangunan dalam mewujudkan usahawan dengan perusahaan yang berdaya maju serta meningkatkan sumbangan kepada ekonomi negara. SENTIS juga bakal memberi kemudahan dalam menghubungkan organisasi awam dan swasta dalam mewujudkan ekosistem pembangunan usahawan.”

Kerjasama Bersama Sektor